ПРАКТИКИ


 • корпоративні спори (спори між учасником та господарським товариством);
 • захист права власності та інших майнових прав (в тому числі й в судовому порядку).
 • ініціювання та супровід процедури банкрутства;
 • супровід створення, реорганізації, реструктуризації та ліквідації юридичних осіб;
 • юридичний супровід поточної діяльності компаній;
 • організація та проведення загальних зборів акціонерів/учасників господарських товариств;
 • супровід операцій та угод з купівлі-продажу бізнесу та активів;
 • структурування бізнесу;
 • аналіз та рекомендації щодо усунення ризиків, що можуть вплинути на втрату контролю над бізнесом.
 • повний юридичний аудит діяльності компанії або бізнесу (Due Diligence).
 • допомога у розробленні та впровадження нових схем роботи бізнесу, покращення вже існуючих.
 • супровід процедури отримання кредитних коштів, оформлення застави, іпотеки, тощо.
 • правовий супровід переговорів щодо укладення, зміни та розірвання договорів;
 • підготовка договорів, в т.ч. й зовнішньоекономічних;
 • ініціювання та участь в судових процесах щодо визнання недійсними договорів, їх розірвання.
 • представництво інтересів клієнтів при укладенні правочинів, та у переговорах, пов’язаних з об’єктами нерухомості;
 • консультації з приводу зміни цільового призначення земельних ділянок та супровід таких змін;
 • розробка договорів купівлі-продажу, міни, оренди, іпотеки, сервітуту, емфітевзису, суперфіцію, підряду, інших договорів, а також супроводження переговорів з приводу їх укладання, робота з нотаріусами;
 • представництво у спорах щодо прав на нерухоме майно (в тому числі й на земельні ділянки).
 • супровід діяльності з розміщення реклами;
 • реєстрація знаків для товарів та послуг;
 • підготовка ліцензійних договорів на використання прав інтелектуальної власності;
 • консультування з питань охорони авторських і суміжних прав, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та інших об'єктів інтелектуальної власності;
 • захист в судах прав інтелектуальної власності.
 • отримання дозволу на працевлаштування в Україні;
 • отримання посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні;
 • отримання громадянства України;
 • підготовка трудових контрактів, посадових інструкцій, договорів матеріальної відповідальності, договорів про конфіденційність, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, посадових інструкцій, інших локальних документів підприємства;
 • супровід судових спорів пов’язаних з трудовими відносинами.
 • супровід митного оформлення та розмитнення товарів;
 • податкове планування, оптимізація та мінімізація податків;
 • супроводження інвестиційних транзакцій в Україну та з України;
 • індивідуальне оподаткування резидентів та нерезидентів;
 • супровід перевірок контролюючих органів;
 • участь в досудовому врегулюванні спорів (подання запитів, скарг, участь у переговорах);
 • оскарження до суду рішень контролюючих органів та участь в судовому процесі.
 • супровід оформлення прав на спадщину, її прийняття;
 • супровід справ про розірвання шлюбу, поділу майна, визнання шлюбу недійсним, стягнення аліментів та визначення місця проживання неповнолітньої дитини, встановлення батьківства, позбавлення і обмеження батьківських прав тощо;
 • підготовка шлюбних контрактів.
 • захист підозрювано, обвинуваченого, підсудного у кримінальному провадженні;
 • представництво потерпілого, свідка, цивільного позивача та відповідача;
 • підготовка повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших процесуальних документів.
 • супровід передвиборчої та виборчої компанії кандидатів у депутати Верховної Ради України, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;
 • супровід передвиборчої та виборчої компанії кандидата на пост Президента України.
 • підготовка звернень до Європейського суду з прав людини та супровід справ в Суді.