Право власності: європейський досвід та українські реалії


Неможливість виконання судового рішення, винесеного на користь заявника, тлумачиться Європейським судом з прав людини як порушення права на мирне володіння майном, – професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Кузнєцова.

2–23 жовтня 2015 року у Верховному Суді України проходить Міжнародна конференція «Право власності: європейський досвід та українські реалії»

Статистика свідчить про те, що за кількістю випадків порушення права власності у європейських країнах посідає друге місце після порушення права на справедливий суд. Важливим є послідовне тлумачення та застосування на практиці права власності та особливу роль в цьому відіграє такий дієвий інструмент – забезпечення єдності судової практики, зазначив у ході дискусії керівник проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» Віргіліюс Валанчюс. Експерт також висловив переконання, що питання права власності посідає одне із найважливіших місць в сучасних правовідносинах, а гарантія захисту права власності є основою для розвитку економіки держави.

Суддя ЄСПЛ у відставці від Сербії, професор Драголюб Попович закцентував увагу учасників Міжнародної конференції на судовій практиці ЄСПЛ, яка є частиною національного права при вирішенні спорів щодо права власності. Держава посідає важливе місце в регулюванні відносин, які виникають в сфері права власності. Суддя ЄСПЛ наголосив на значенні принципу справедливого балансу, який полягає у тому, що у випадку експропріації або націоналізації державою майна, яке належить особі, мають враховуватися інтереси суспільства, держави та особи. Обов’язковою умовою проведення державою експропріації є виплата особі компенсації, яка має бути розумною, а також важливим є дотримання принципу пропорційності, оскільки виплата суми, яка не відповідає базовій вартості майна, – це порушення прав особи.

Наталія Кузнєцова, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка озвучила особливості понять власності та права на мирне володіння майном відповідно до статті 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У Протоколі під терміном «майно» окрім рухомого та нерухомого майна розуміється ціла низка інтересів економічного характеру, зокрема, патенти, судові та арбітражні рішення стосовно компенсації, право на пенсію, економічні права, пов’язані із підприємницькою діяльністю тощо. В державі має не лише гарантуватися право мирно володіти майном, але й обов’язково має реалізовуватися на практиці захист права власності.

Суддя Конституційного Суду Литви Вітас Мілюс поінформував учасників Конференції про доктрину Конституційного Суду Литви з приводу права власності, який вважає поняття власності та право на майно тотожними. Право власності складається із таких складових, як: володіння, користування та розпорядження майном, а власник має право виконувати будь-які законні дії із майном, не порушуючи права інших осіб. Вислювлюючи позицію щодо питання вилучення майна особи, Вітас Мілюс зазначив, що це має відбуватися лише відповідно до закону з урахуванням суспільної необхідності, задля блага народу та з виплатою компенсації, яка має бути еквівалентною вилученому майну. А також обмеження права власника має бути чітко регламентовано законом, - завершив суддя Конституційного Суду Литви.

Верховний Суд України активно співпрацює із Проектом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» та Проектом USAID «Справедливе правосуддя» і результатом такої плідної співпраці став Збірник європейських та міжнародних стандартів у сфері судочинства, який був презентований на Конференції. До Збірника увійшли висновки Консультативної ради європейських суддів, рекомендації та резолюції Комітету Міністрів Ради Європи, висновки Венеціанської комісії та інші акти в сфері правосуддя.

Міжнародна конференція «Право власності: європейський досвід та українські реалії» організована Верховним Судом України спільно з Проектом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», Проектом Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Керівник Проекту USAID «Справедливе правосуддя» Девід Вон підкреслив, що метою місії є сприяння приведенню у відповідність українського законодавства до європейських та міжнародних стандартів для забезпечення прозорості, доступності та безсторонності судочинства в Україні.

Посол, Координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба зазначив, що за останні декілька років ОБСЄ реалізувала цілий ряд успішних проектів в сфері юстиції в Україні.

Із повним текстом новини можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Верховного суду України http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/2B3370F6AEB4DB16C2257EE6004F2830?OpenDocument&year=2015&month=10&).